VEILIGHEID IN BEELD

De openbare veiligheid is een zaak van ons allemaal. Maar hoe weet u of de masten, portalen, leuningen en kunstwerken die onder uw verantwoordelijkheid vallen nog steeds veilig zijn?

In samenwerking met Rei-Lux maken wij gebruik van innovatieve en gepatenteerde meettechnieken om de conditie van masten, leuningen, portalen en vele andere elementen te meten. Zo brengen wij in beeld welke objecten veilig zijn en welke op korte termijn vervangen dienen te worden.

Vrijwel alle sportvelden zijn voorzien van verlichting, zodat ’s avonds ook gesport kan worden. Sportveldverlichtingsmasten kunnen eveneens volgens de Rei-Lux meetmethode onderworpen worden aan een 3D-meting. Hiervoor wordt de dynamische 3D-rotatiemeting ingezet.

Statische 3D-meting

Rei-Lux gebruikt de statische 3D-meting voor het bepalen van de stabiliteit van verschillende soorten masten. Bij deze meting beoordelen wij de mast van onder het maaiveld tot 1.80 meter hoogte. Ook beoordelen wij separaat van de mast de fundatie. Om het object te kunnen meten, oefenen wij een zijwaartse van te voren berekende drukkracht uit op de mast. Na het bereiken van de gewenste drukbelasting, laten wij deze druk langzaam los, zodat de mast terugkomt in haar oorspronkelijke positie. Een 3D-camera registreert de verplaatsing, met een nauwkeurigheid van 1/1.000ste mm. Komt deze overeen met de te verwachten verplaatsing, dan is het object nog in goede conditie. Is dit niet het geval, dan kunnen wij uit de meetresultaten opmaken wat het gebrek is.

Dynamische 3D-meting

Een dynamische 3D-meting combineert Rei-Lux over het algemeen met een statische 3D-meting. Bij de dynamische 3D-meting meten wij het trillingsgedrag van het object. Dit doen wij door een zijwaartse druk uit te oefenen op het object en deze druk in één keer los te laten. De demping van de trilling die vervolgens ontstaat, bepaalt de conditie van de mast. Als een mast goed is, resoneert hij maar heel even. Als er een gebrek is, blijft de mast veel langer onregelmatig resoneren. Een 3D-camera registreert het trillingspatroon, waardoor wij mogelijke defecten aan het object kunnen vaststellen.

Dynamische 3D rotatiemeting

Bij hoge masten (14 – 50 meter) en VRI-portalen combineert Rei-Lux de statische 3D- methode met de dynamische 3D-rotatiemeting. Bij de dynamische 3D-rotatiemeting meten wij de frequentie van het object en de snelheid waarmee het object uit haar frequentie komt. Tijdens dit meetproces scannen wij de frequentie van het object van 0 tot 5 Hertz. Wij meten dit door een trommel met daarin een contragewicht aan de mast te bevestigen. Dit gewicht brengen wij in een draaiende beweging die steeds sneller gaat, tot 300 toeren per minuut. Een 3D-camera meet de frequentie van het object. Op basis van de meetresultaten bepalen wij of het object met alles wat eraan verbonden is, nog in goede conditie is.

Locatie

NOVILUM - iBEAM
Industrieterrein Vostert
Kipdorpstraat 54
B-3960 Bree
België

Contacts

Email: info@ibeam.be        
Phone: +32 477 37 59 73